Nieuwsbrieven

April 2024

Graag houden wij u up to date over diverse ontwikkelingen en activiteiten op het Laurens. Lees meer over het verloop van de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025, over onze mogelijke samenwerking met de RVKO én over de bijzondere vorm van onderwijs WOW-VO.

Maart 2024

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over ontwikkelingen en activiteiten op het Laurens. Zo hebben we stappen gezet richting de ons omringende basisscholen, hebben we de PWS presentaties gehad én komt er een nieuwe thema ouderavond aan over het positief begeleiden van  je puber door de pubertijd.

Januari 2024

Wij trappen het nieuwe jaar af met onze nieuwsbrief. Hierin treft u informatie over de open dag, de profielkeuze voor de derde klassers en ’the Gym’. Ook komen we nog even terug op het nieuwe beleid t.a.v. mobieltjes.

December 2023

De 2e nieuwsbrief is een feit. Lees meer over de nieuwe campagne ‘Thuis of in de Kluis’ die 1 januari van start gaat én over hoe het Laurens omgaat met leesvaardigheid en taal. Ook komen we nog even terug op  het schoolpan 2024-2028.

Oktober 2023

Het Laurens is volop in beweging. Met een modernere nieuwsbrief, een verbeterde website én -recent- de geboorte van onze, door leerlingen gemaakte, schoolkrant.