Nieuwsbrief April 2024.

Nieuwsbrief April_Laurens Lyceum
Nieuwsbrief April_Laurens Lyceum

Zeven brugklassen met gemiddeld zo'n 22 leerlingen in ’24-‘25

Nieuwsbrief April_Laurens Lyceum
Nieuwsbrief April 2024_inschrijvingen 2024-2025

Zeven brugklassen met gemiddeld zo'n 22 leerlingen in ’24-‘25

Zoals bekend streeft het Laurens naar zo klein mogelijke klassen. (Dit schooljaar was dat in de onderbouw gemiddeld 21 leerlingen per klas.) En hoewel we al best tevreden zijn over het aantal bruggers dat we komend schooljaar zullen verwelkomen heeft het Laurens nog plaats voor zo’n 20 leerlingen met een havo/vwo advies in een van onze zeven brugklassen.

Debatteam Laurens wint prijs!

Het debatteam van het Laurens Lyceum uit Rotterdam is de winnaar van het Rotterdams Jongerendebat over Water & Klimaat. Lees hier meer over deze mooie prestatie.

Nieuwsbrief_Laurens wint debatwedstrijd

Persbericht: Het Laurens en de RVKO verkennen mogelijke samenwerking

Nieuwsbrief April 2024_Laurens en de RVKO verkennen mogelijke samenwerking
Nieuwsbrief April 2024_Nieuwsbrief April 2024_Laurens en de RVKO verkennen mogelijke samenwerking

Het Laurens heeft het serieuze voornemen om strategisch en duurzaam te gaan samenwerken met de RVKO. Dit is een groot en solide Rotterdams PO-bestuur (67 scholen). Onder meer de Fatimaschool en Michaelschool horen hierbij en zitten in de directe omgeving van het Laurens. De RvT van het Laurens heeft vorige week formeel ingestemd met de vervolgstap. Dus we gaan het samenwerkingsplan nu zorgvuldig uitwerken, waarbij we onze eigen sfeer, onze eigen koers en ons eigen onderwijskundig programma ook in de toekomst zullen blijven bepalen.

WOW-VO op het Laurens

Nieuwsbrief April_WoW-VO op het Laurens
Nieuwsbrief April_WoW-VO op het Laurens

We overwegen om vanaf 1 augustus 2024 op het Laurens het Wow-VO project te faciliteren, een initiatief van de RVKO. Wow-VO, een voortzetting van Wow-PO, biedt een bijzondere vorm van onderwijs voor leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel die op zoek zijn naar een plek waar ze een autonoom leerproces én persoons- en talentontwikkeling kunnen volgen. In dit vrije, maar niet vrijblijvende, onderwijs worden leerlingen ongelijk behandeld om gelijke kansen te creëren. Het komende schooljaar start dit onderwijs voor eersteklassers in ons gebouw. Hoewel dit onderwijs momenteel nog niet door het Laurens zelf wordt verzorgd, zijn we blij dat we direct bij deze bijzondere vorm van onderwijs betrokken zullen zijn.