Leerlingen

eXpert Programma’s

Op het Laurens bieden we diverse extra activiteiten aan onder de noemer eXpert Programma.

Naast je normale lessen krijg je elke week een blok van 80 minuten extra. Dit is altijd aan het eind van de dag.

Hieronder zie je wat we dit schooljaar aanbieden. Bij je aanmelding kun je doorgeven welk eXpert Programma je wilt volgen. Het is overigens niet verplicht om je voor een eXpert Programma aan te melden.

Voor de programma’s vragen we een financiële bijdrage van 125,- per jaar. Mocht de financiële situatie het op dit moment niet toelaten, neem dan contact op met de school door een mail te sturen naar de administratie (administratie@laurenslyceum.nl).

Inschrijven voor de proeflessen doe je via dit formulier.

 

Lego League

LEGO als onderwijsmiddel? Jazeker!

Tijdens deze lessen gebruiken we lego en dan vooral technisch lego en robots om problemen op te lossen. Je leert om te bouwen en programmeren en uiteindelijk natuurlijk ook uitvoeren. We kunnen zelfs deelnemen aan de Lego League om te strijden tegen andere scholen.

Interesse? Kom donderdagmiddag een kijkje nemen in lokaal 110!

Sport

De SPORTKLAS betekent 80 minuten extra sport per week. Tijdens dit moment heb je of les van onze eigen docenten of van een expert/professional in een bepaalde sport.

Sporten die voorbij kunnen komen zijn mountainbike, hockey, zwemmen, waterpolo, schermen, rugby, voetbal, tuben, klimmen, maar misschien ook wel surfen en/of waterskiën. Aangezien er ook leerlingen uit klas 2 of 3 aan het programma meedoen proberen we elk jaar weer wat te vernieuwen.

Het gaat er tijdens deze lessen om dat je het erg leuk vindt om te sporten en graag nieuwe dingen wil leren/ontdekken, het niveau waar je op sport maakt helemaal niets uit. Tot in de gymzaal!!!

Muziek

Altijd al in een echte (SCHOOL)BAND willen spelen?

Bij het expertprogramma muziek stomen we jullie in een aantal weken klaar om meerdere optredens te geven op school. Dit doen we door in de lessen te werken met jullie eigen instrument, misschien ook wel een ander instrument, maar ook zeker de performance en alles wat er verder bij komt kijken.

Ook als je nog geen instrument bespeelt of kunt zingen dan ben je van harte welkom in het muzieklokaal

Esports

Gamen op de middelbare school? Dat kan op het Laurens.

We gebruiken gamen/games om onze leerlingen vaardigheden aan te leren. Samen met onze partner GeeGee Gaming gaan we de leerlingen die interesse hebben in dit programma leren samenwerken, oplossings- en resultaatgericht leren werken, leren presenteren en leiding geven. Allemaal vaardigheden die ze ook goed kunnen gebruiken bij hun schoolwerk. In het programma zit uiteraard een stuk preventie van gameverslaving ingebouwd. 

Daarnaast gaan we de deelnemers ook leren plannen en organiseren, want uiteindelijk moeten ze na 12/13 weken hun eigen eindtoernooi organiseren. In tegenstelling tot de andere expertprograma’s duurt dit programma 12 à 13 weken, daarna start de volgende groep. We hebben plek voor drie groepen van ongeveer 16 leerlingen per groep.

Dit programma is nieuw en start in schooljaar 2023-2024. Gezien het een korter programma is dan de andere expertprogramma’s zitten hier ook andere kosten aan verbonden. Deze worden t.z.t. bekend gemaakt.

Blended learning

Op het Laurens ga je op verschillende manieren aan het werk met de leerstof. Zo werk je op je eigen Chromebook, dit helpt je je leerdoelen beter te bereiken.

Hoe handig is het om de uitleg van werkwoordspelling nog eens terug te kijken op je scherm? Of bepaal spelenderwijs je eigen niveau voor Frans. De docenten zien precies wat goed gaat en hoe zij jou extra kunnen helpen of uitdagen. Het Chromebook is een aanvulling op nog vele andere lesmethodes, want we weten dat schrijven op echt papier en lezen uit een boek ook goed voor je zijn.

Wil je meer te weten komen over de aanschaf van een Chromebook, klik dan op deze link.

(Junior) mentoraat

Natuurlijk heeft iedere klas zijn eigen mentor die op de hoogte is van alle ins en outs van de groep.

Maar hoe fijn is het om je verhaal ook kwijt te kunnen aan een hogerejaars die persoonlijk betrokken is bij jouw brugklas? De juniormentor kan je altijd helpen als je ergens tegenaan loopt.

Ondersteuning

Jij mag op het Laurens vooral jezelf zijn.

Wij weten namelijk dat jij het beste tot leren komt wanneer je goed in je vel zit.  Om ervoor te zorgen dat elk kind krijgt wat hij of zij verdient, zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich op het Laurens gezien voelt.

 

Decanaat

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bereidt de leerling aan de hand van de vijf loopbaancompetenties voor op het maken van een bewuste en bij de leerling passende profiel- en studiekeuze.

Door de opdrachten die leerlingen in de onderbouw en bovenbouw maken binnen een digitale omgeving begeleiden de decanen samen met de mentoren de leerlingen naar een goede profiel- en studiekeuze.

Extra ondersteuning

Heb jij naast de reguliere begeleiding nog wat extra steun nodig, bijvoorbeeld door dyslexie of adhd? Wij staan voor je klaar.

Zowel op het gebied van leren als van jouw persoonlijk welbevinden, bieden wij vele vormen van extra ondersteuning aan.

Onderstaande begeleiding is bij ons op school mogelijk:

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Huiswerkbegeleiding door ervaren begeleiders
 • Dyslexiebegeleiding
 • Vertrouwenspersonen
 • Ondersteuningscoördinator
 • Begeleider Passend Onderwijs
 • Remedial teacher

Extern:

 • Schoolpsycholoog/counselor
 • Jeugdverpleegkundige
 • Wijkagent
 • Leerplichtambtenaar