Over het Laurens Lyceum

Dit is het Laurens Lyceum

Het Laurens Lyceum is een zelfstandige middelbare school in Rotterdam-Hillegersberg. Het Laurens is een relatief kleine school (ong. 1.000 leerlingen), die havo, havo/vwo, vwo en gymnasium onderwijs verzorgt.

Het Laurens werd in 1966 opgericht vanuit een open-katholieke grondslag. In 2026 vieren wij ons 60-jarig bestaan. Eerst heette het Laurens Lyceum het Sint Laurens College, de naam van de patroonheilige van Rotterdam. Lees hier meer over onze geschiedenis.

Wij staan bekend om de fijne sfeer en aandacht voor alle leerlingen.

Wil je meer informatie over ons onderwijs in de brugklas, over instromen in de hogere jaren, of de havo doen na een vmbo-diploma, klik dan door.

Goede sfeer, een persoonlijke aanpak en veel activiteiten

Het Laurens staat bij leerlingen bekend om zijn goede sfeer, fijne mentoren, gedreven docenten, vele activiteiten, beroemde buitenlandreizen en een overzichtelijk gebouw dat omgeven wordt door sportvelden en groen.

Het Laurens heeft kleine klassen en streeft naar zo’n 23 leerlingen per groep in de onderbouw. Zo zijn leerlingen goed in beeld bij ons en kunnen we, indien nodig, snel maatwerk bieden. Met onze persoonlijke aanpak streven we ernaar om de beste ondersteuning te bieden. Onze docenten, mentoren en junior-mentoren staan klaar om de leerlingen verder te helpen en te begeleiden. Of het nu gaat om een vraag of omdat iemand extra uitleg nodig heeft, we zijn er voor iedereen, ook gewoon voor een luisterend oor.

Het gaat niet alleen om leerprestaties

Het Laurens werkt aan een nieuw schoolplan dat in schooljaar ’24-’25 in werking gaat.

Bij het Laurens draait het niet alleen om leerprestaties, maar ook om de ontwikkeling van het fysieke en mentale welzijn. We stimuleren sportieve activiteiten, bevorderen gezonde gewoonten en moedigen een actieve levensstijl aan. We werken samen aan een gezonde school, waarin sport, voeding, spel en E-sport meer ruimte krijgen. En we gaan binnenkort het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) aanbieden. Dit is een vak voor de bovenbouw waarin leerlingen een formeel schoolexamen kunnen afleggen. En dit alles doen wij in de rust van onze groene omgeving.

Vaste lestijden, regelmaat en een duidelijke aanpak

We geloven in de kracht van individuele aandacht en begeleiding, waardoor leerlingen zich gezien en gewaardeerd voelen.

Met vaste lestijden, regelmaat en een duidelijke aanpak creëren we bij het Laurens overzicht en rust. Bij ons ben je als leerling altijd om 16.00 uur klaar met je reguliere lessen, en in de onderbouw meestal om 15.00 uur. Zo blijft er tijd voor andere activiteiten en kunnen leerlingen een goede balans tussen school en vrije tijd behouden. Daarnaast kunnen leerlingen ervoor kiezen om hun huiswerk op school te maken en/of onder begeleiding aan een specifiek vak te werken.

Op het Laurens staat een persoonlijke aanpak centraal. We streven naar een warme en betrokken sfeer en geloven in de kracht van individuele aandacht en begeleiding, waardoor leerlingen zich gezien en gewaardeerd voelen. We zorgen ervoor dat de communicatie helder, transparant en open is, zodat er altijd ruimte is voor vragen, feedback en dialoog. Zo sturen we regelmatig een nieuwsbrief en is er altijd de mogelijkheid een gesprek met een docent of mentor in te plannen.

Onze visie op leren

Leren om verantwoordelijkheid en regie te nemen op het eigen leren

Het Laurens is een fijne school met een veilige leeromgeving waarin leerlingen kennis opdoen en keuzes leren maken. Hier ontwikkelen zij een reflectieve en onderzoekende houding, waarbij ze verantwoordelijkheid en regie leren nemen op hun leren. Wij vinden het belangrijk om leerlingen voor te bereiden op de toekomst, waardoor ze met zelfvertrouwen en een brede blik hun volgende stappen in de wereld zetten.

Kwaliteit

Het Laurens wil een degelijk en duidelijk Rotterdams lyceum zijn, dat verwachtingen waarmaakt.

Elke leerling van het Laurens heeft recht op goed onderwijs. Het bestuur is samen met de schoolleiding eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en zal zich intern en extern verantwoorden over de resultaten.

Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoet het Laurens aan wet- en regelgeving en heeft het Laurens haar financiën op orde? Niet alleen de Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op, we verantwoorden ons ook naar het intern toezicht en andere belangrijke stakeholders.

Het Laurens probeert zich steeds kwalitatief te verbeteren en te professionaliseren. Doelgericht werken, het inrichten van, en het systematisch omgaan met, een stelsel van kwaliteitszorg en cyclisch (PDCA) werken horen daarbij. Het Laurens werkt met een beproefde kwaliteitsagenda, met overzichtelijke teamplannen, sectieplannen en met een jaarplan, waarin doelen en feedbackmomenten opgenomen zijn.

Lees hier meer over de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid van het Laurens

Uitgangspunten kwaliteitbeleid:

  • Onze onderwijsvisie en opvattingen over het pedagogisch en didactisch klimaat zijn sturend.
  • Cultuur en structuur zijn verbonden, waarbij de inhoud centraal staat.
  • Wij willen voldoen aan de wettelijke vereisten en de eisen ten aanzien van basiskwaliteit.
  • Wettelijk kaders en regelingen bepalen mede onze speelruimte.
  • De interne instrumenten zijn op orde en bieden houvast voor verbetering van onze kwaliteit.
  • Wij zijn bereid tot het afleggen van verantwoording en nemen verantwoordelijkheid.
  • Wij kiezen voor overzichtelijkheid, duidelijkheid en helderheid in kwaliteitsbeleid.
  • We werken met een begrijpelijke inrichting van onze organisatie met dito ‘rolvastheid’.
  • Het Laurens wil een degelijk en duidelijk Rotterdams lyceum zijn, dat verwachtingen waarmaakt.

Geschiedenis van het Laurens

Het Laurens Lyceum, ooit bekend als het Sint Laurenscollege, draagt de naam van de beschermheilige van Rotterdam, de heilige martelaar Sint Laurens.

Zijn verhaal gaat terug naar de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Geboren rond 225 in Spanje, diende Sint-Laurentius als diaken in Rome tot 258. Hij is de patroonheilige van Rotterdam en de kathedraal van Laurens en Elisabeth is de hoofdkerk van het bisdom. Over de hele wereld zijn kerken aan hem gewijd.

Laurentius had de taak om voor de heilige boeken te zorgen en wordt vereerd als patroon van bibliothecarissen en boekhouders. Hij is ook de beschermheilige van de armen en van beroepen die met vuur werken, zoals koks, banketbakkers, bierbrouwers, kolenbranders en brandweerlieden.

Tijdens zijn leven kreeg Laurentius de verantwoordelijkheid over de giften voor de behoeftigen. Toen keizer Valerianus I de christenen vervolgde, eiste hij alle rijkdommen van de Kerk op, inclusief kostbare vaten en heilige boeken. Laurentius gaf alles aan de armen en zei: “Zie daar de schatten van de Kerk.” Hij werd gegeseld, gemarteld boven een vuur en uiteindelijk onthoofd. Zijn naamdag is 10 augustus.

Het Laurens Lyceum vroeg Egon de Regt, winnaar van het tv-programma Rembrandt 2022 en Rotterdammer, om het verhaal van Sint Laurens visueel weer te geven. Dit kunstwerk hangt in de hal en is het eerste dat je ziet als je binnenkomt.