Ouders

Via de 2 maandelijkse digitale nieuwsbrief houdt het Laurens u graag op de hoogte van nieuws en actualiteiten met betrekking tot onze school. U treft deze nieuwsbrieven hier aan.

Ziekmelden, absentie & bijzonder verlof

Ziek naar huis

U kunt uw kind ziekmelden via Magister. Voor een goede controle vragen we u uw kind voor 08.30 uur ziek te melden en dat dagelijks, of de dag van tevoren, te herhalen voor zolang uw kind ziek is.

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de receptie.

Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

Bezoek aan ..

Kortdurende absentie, zoals afspraken bij de ortho, (tand)arts, etc. kunt u per mail doorgeven via absenten@laurenslyceum.nl

Leerlingen die wegens bijzondere redenen de lessen niet kunnen bijwonen, moeten voor deze afwezigheid van tevoren toestemming vragen aan de teamleider.

Een afspraak met een (tand)arts mag niet plaatsvinden in een toetsweek.

(Bijzonder) verlof


Verlof buiten de schoolvakanties
Als ouder/verzorger kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor (bijzonder) verlof, zoals bijvoorbeeld een huwelijk of uitvaart, buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, vinden wij het noodzakelijk dat de leerling(e) bij zijn/haar teamleider langsgaat met het formulier Verlofaanvraag buiten schoolvakanties. Als een aanvraag voor verlof meerdere dagen beslaat, dan houden wij ons aan de richtlijnen van de inspectie en is er doorgaans contact met de leerplichtambtenaar. Op de site van de gemeente Rotterdam en/of Lansingerland vindt u meer informatie over de voorwaarden rondom het verlenen van bijzonder verlof.

Wij houden ons aan de officiële richtlijnen voor het aanvragen van verlof. Bekijk deze hier.

Zaken die NIET onder bijzonder verlof vallen en niet worden toegekend
  • Familiebezoek in het buitenland;
  • goedkope tickets in het laagseizoen;
  • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
  • vakantiespreiding;
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
  • kroonjaren;
  • sabbatical;
  • wereldreis/verre reis.
Verlof voor studiekeuze activiteiten
Het is mogelijk om verlof aan te vragen voor het bezoek aan studiekeuzeactiviteiten buiten school, als deze onder schooltijd plaatsvinden. Denk hierbij aan open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen. Via het formulier Verlofaanvraag studiekeuzeactiviteiten kunt u dit verlof aanvragen via het decanaat.
Laurenslyceum_ouderraad_mobiel

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch me met het beleid en de besluitvorming binnen de school

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

Laurenslyceum_ouderraad_mobiel
Laurenslyceum_ouderraad_mobiel

Ouderraad

Informeren-Adviseren-Enthousiasmeren

De ouderraad vertegenwoordigt de stem van de ouders binnen de school. We zetten ons in voor een fijne school voor alle kinderen. 

De ouderraad brengt advies uit aan de schoolleiding over zaken die ouders bezig houden. Zoals daar zijn mentale gezondheid, het Flexrooster, het rookbeleid en de identiteit van de school. Ook organiseert de ouderraad activiteiten waarmee ouders bij de school betrokken worden, én stimuleert zij initiatieven die een extra (financieel) zetje kunnen gebruiken.

De ouderraad is er voor en door de ouders. Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad, of een vraag? Laat dit weten via ouderraad@laurenslyceum.nl