Nieuwsbrief Oktober 2023

Header nieuwsbrief desktop 1368x475
Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_volop in beweging

Volop in beweging

Het Laurens is volop in beweging. En het gaat de goede kant op. Onze school, met momenteel 950 leerlingen en 125 medewerkers, wordt gezonder en sportiever. Toch blijft het Laurens een relatief kleine middelbare school in Rotterdam-Hillegersberg. Het Laurens verzorgt havo/vwo, vwo en gymnasium onderwijs. Het Laurens Lyceum is een zelfstandige school en werd in 1966 opgericht vanuit een open-katholieke grondslag. In 2026 vieren wij ons 60-jarig bestaan. Het Laurens staat bij leerlingen bekend om zijn goede sfeer, fijne mentoren, gedreven docenten, vele activiteiten, beroemde buitenlandreizen en een overzichtelijk gebouw dat omgeven wordt door sportvelden en groen. Het Laurens heeft het komend schooljaar plaats voor 180 gemotiveerde en sportieve brugklassers, die in 8 mentorgroepen geplaatst worden.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_actueel

Actueel

Het Laurens werkt vanaf nu met een modernere nieuwsbrief en verbeterde website. Ook vond recent de geboorte van onze, door leerlingen gemaakte, schoolkrant plaats.

Met enige trots presenteren we onze nieuwsbrief. Hij zit in een nieuw jasje en is gekoppeld aan onze website. Dat is nu mogelijk, want ook de website van het Laurens is de afgelopen maand gemoderniseerd en verfrist. Hij is meteen eenvoudiger en vollediger geworden.

Begin oktober deden leerlingen en medewerkers van het Laurens mee aan de Bergse Plasloop en zijn we materialensponsor bij de hockeyjeugd Rotterdam geworden. Ook tekenden we met burgemeester Aboutaleb het schoolveiligheidsconvenant van Rotterdam.

Laurens Lyceum Fijne sfeer

Cijfers

Onze slagingspercentages waren op behoorlijk niveau vorig school jaar; havo: 89% en vwo 87%. Onze havo schaarde zich daarmee bijna bij de 25% best presterende havo’s van Nederland.

Het Laurens heeft de afgelopen jaren moeite gehad met het behalen van goede overgangs- en eindexamenresultaten met zijn leerlingen. Het lijkt erop alsof we dat tij hebben weten te keren door de school duidelijker, wat minder vrijblijvend en wat resultaatgerichter te maken. We zijn strikter geworden met mobieltjes uit in de les, op tijd in de les en onze presentie-checks. Ook hebben we onze leerlingen geholpen door wat harder en preciezer met ze te werken. De kwaliteit van onze lessen is verbeterd en onze leerlingen zijn vaak eerder en actiever met hun school- en huiswerk aan de gang gegaan. Vooral onze wiskunde sectie heeft op de havo bij de eindexamens geweldig gepresteerd (zit nu bij de 10% beste scholen). We denken dat dit te maken heeft met het commitment van onze docenten en de terugkomuren om niet gemaakt huiswerk alsnog te doen.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan
Nieuwsbrief oktober_schoolplan

Schoolplan 2023-2024

Iedere VO-school moet elke vier jaar een schoolplan ontwikkelen en het Laurens dus ook. Wij werken nu aan het plan voor de periode ‘24-’28. We passen komend schooljaar een aantal zaken fundamenteel aan.

Wat blijft en wat verdwijnt?

Wat blijft zijn onze kleine klassen, de mogelijkheid om huiswerk op school te maken en onze goede, prettige sfeer. We nemen afscheid van de 80 minuten-les en de vele SWT-uren. Nieuw zijn het bovenbouwvak bewegen, sport en maatschappij (BSM) en onze kantine met meer gezonde producten.

Lees verder

Contouren schoolplan’24-‘28’

Het Laurens werkt aan een schoolplan voor de periode ‘24-’28. Dit schoolplan is nodig omdat elke (VO-) school elke vier jaar een update van het schoolplan moet schrijven. Het fundament van dit nieuwe schoolplan wordt gevormd door vier onderdelen, die met elkaar in verband staan. (1) Onze visie op leren, (2) de positionering van het Laurens met het nieuwe vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij), (3) de lestijden vanaf schooljaar ’24-’25 en (4) de verbeterde lessentabel met toelichting

Ad 1) Visie op leren: Waarom doen we wat we doen op het Laurens?

Het Laurens is een fijne school met een veilige leeromgeving waarin je kennis opdoet en keuzes leert maken. Hier ontwikkel je een reflectieve en onderzoekende houding, waarbij je verantwoordelijkheid en regie leert nemen op jouw leren. Wij vinden het belangrijk om je voor te bereiden op de toekomst, waardoor je met zelfvertrouwen en een brede blik jouw volgende stappen in de wereld zet. Onze nieuwe visie is basis van het schoolplan en ons handelen op het Laurens.

Ad 2) Over de positionering van het Laurens en de toekomst

Na vele gesprekken binnen de werkgroep schoolplan ’24-’28, de schoolleiding, met sectieleiders en andere betrokkenen, waaronder de ouderraad, de MR, sportclubs uit omgeving van de school en onze RvT, presenteren we met veel optimisme onze positionering voor de komende jaren. Vier zaken van belang: kleine klassen (in ieder geval t/m ‘26-’27) en goede begeleiding van leerlingen, sportieve en gezonde school in het groen met extra sportvak BSM, overzichtelijk, duidelijk en rustig en een persoonlijke aanpak voor al onze leerlingen

 Ad 3) Nieuwe lestijden met ingang van schooljaar ’24-’25

In ’24-’25 neemt het Laurens afscheid van het flexrooster. Waar we nu 15 lesblokken van 80 minuten, met veel ‘flex’ verzorgen, gaan we naar max. 30 lesblokken van 60 minuten per week. Onze leerlingen volgen gemiddeld 23 reguliere lessen. We behouden een maatwerk- moment (30 minuten) in de ochtend.

De nieuwe lestijden worden:

08.25 – 08.55 vak-SWT voor maatwerk
09.00 – 10.00 les 1
10.00 – 10.10 pauze
10.10 – 11.10 les 2
11.10 – 11.15 pauze
11.15 – 12.15 les 3
12.15 – 12.45 lunchpauze
12.45 – 13.45 les 4
13.45 – 13.55 pauze
13.55 – 14.55 les 5
14.55 – 15.00 pauze
15.00 – 16.00 les 6 of ‘huiswerk op school‘ mogelijkheden, extra reken- en taalonderwijs en/of extra curriculaire activiteiten, waaronder onze Expert-programma’s

 

Ad 4) Lessentabel schooljaar ’24-’25

In schooljaar ’24-’25 neemt het Laurens afscheid van flexrooster waar zo’n acht jaar mee gewerkt is. Dit rooster voldoet niet meer, want het biedt te weinig ruimte om onze doelen met leerlingen te halen. In het najaar 2022 werd de werkgroep schoolplan ’24-’28 opgericht en die is ermee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe lessentabel en de onderstaande argumenten zijn gewogen.

  • De nieuwe lessentabel wordt geroosterd met 30 roosterposities per week (was 15), waardoor het rooster minder risicovol wordt. Als er soms een les Frans uitvalt betekent dat straks niet meer dat onze leerlingen een week geen Frans hebben.
  • Vrijwel elk vak krijgt in de nieuwe situatie meer contacttijd (=lestijd) met leerlingen. Er komt meer tijd voor docenten om instructie te geven, vaardigheden te oefenen en feedback te verzorgen in de les, en dit vindt de meerderheid van ons docententeam een belangrijke vooruitgang.
  • Er komen meer roosterposities en het nieuwe vak BSM krijgt een plek in het rooster.
  • De lessentabel is gecheckt op haalbaarheid roosterbaarheid, onderwijstijd, belastbaarheid docenten en aantrekkelijk werkgeverschap.
  • De onderwijsinspectie heeft kritiek op de wijze waarop het Laurens (vak-) SWT’s vorm en inhoud geeft. Op het Laurens wordt die kritiek erkend en gedeeld.
  • Deze verbetering is besproken met RvT, ouderraad, werkgroep schoolplan, MR, alle sectievoorzitter (en daarmee de secties).
  • Het Laurens vindt keuzevrijheid voor leerlingen belangrijk en blijft in de school en rond lessen vormgeven.

Het was een boeiend proces waarbij een brede verantwoordelijkheid voor het Laurens als collectief zichtbaar werd, met goed oog voor het belang van onze leerlingen en onze maatschappelijke opdracht. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen ouders en leerlingen bij de mentor terecht en er is een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_agenda
Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_agenda

Agenda

Ouderavond klas 3: 16 november.
Thema: Studiekeuzebegeleiding voor de bovenbouw.

Ouderavond: 21 november.
Thema: ‘Help, mijn kind verdwijnt in social media’.