Nieuwsbrief December 2023.

Header nieuwsbrief desktop 1368x475
Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_actueel

Allereerst willen wij u een fijne kerstvakantie, een mooie jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2024 toewensen!

En voor het gemak ook alvast een paar data, want op maandag 8 januari 2024 zijn er geen lessen voor leerlingen en van 15 januari tot en met 22 januari hebben wij een toetsweek op het Laurens. Na de vakantie pakken we de draad met onze leerlingen weer op en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_actueel

Thuis of in de kluis: Samen werken we aan het ontwikkelen van goede gewoonten

Vanaf 1 januari 2024 start een nieuwe campagne op het Laurens en de belangrijkste boodschap gaat over mobieltjes.

De afgelopen periode hebben we, na onderzoek en overleg in de schoolleiding, gesproken met onze ouderraad, RvT en de MR. We gaan een nieuwe schoolregel invoeren na de kerstvakantie, want binnenkort mogen leerlingen van het Laurens hun mobiel niet meer meenemen in het klaslokaal. Laptops en chromebooks mogen natuurlijk nog wel mee naar binnen. In de pauzes kunnen de mobieltjes (nog) wel gebruikt worden. Leerlingen kregen een nieuw pasje voor hun kluisje, maar kunnen hun mobiel ook thuislaten. Het Laurens zal de mobieltassen uit de lokalen verwijderen. De argumenten voor dit besluit zijn waarschijnlijk bij u bekend. Voor extra info en/of kennis kunt u terecht bij de mentor van uw kind en ook voor andere vragen kunt u terecht bij de mentor.

  • De mobiele telefoon ligt tijdens lestijden thuis of uitgeschakeld of op stil in het kluisje.
  • Een leerling die om medische of andere gewichtige reden toch zijn/haar mobiel in het lokaal moet kunnen gebruiken, vraagt dit samen met de ouder/verzorgen vooraf aan bij de mentor.
  • Tijdens de pauzes mogen leerlingen gebruik maken van hun mobiele telefoon.
  • Leerlingen die hun pasje voor het kluisje zijn vergeten, leggen hun mobiele telefoon in de kluis van een bevriend klas- of schoolgenootje. In geval van nood kan dat ook in 004.
  • Als een leerling zijn/haar mobiel toch mee in de klas neemt, neemt de docent hem in en brengt hem na de les naar de kluis van 004. Leerlingen kunnen hun mobiele telefoon aan het einde van de dag om 16.30 weer ophalen.

Het Laurens in een nieuw jasje!

Nieuwe website, nieuw schoolplan ’24-‘28, nieuwe piano, nieuwe schoolkrant en schoolband, nieuwe aanpak voor onze schoolfeesten, nieuwjaar… en nieuwe neon! 

Volg ons op Instagram voor alle nieuwtjes op/rond het Laurens.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_agenda

Het Laurens in een nieuw jasje!

Nieuwe website, nieuw schoolplan ’24-‘28, nieuwe piano, nieuwe schoolkrant en schoolband, nieuwe aanpak voor onze schoolfeesten, nieuwjaar… en nieuwe neon! 

Volg ons op Instagram voor alle nieuwtjes op/rond het Laurens.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Even terug naar het schoolplan ’24-‘28

Hoewel ons nieuwe schoolplan ook een aantal vragen opgeroepen heeft (vooral bij leerlingen en ouders die voor het Laurens hadden gekozen vanwege het flexrooster), is het plan verder goed ontvangen. De vragen zaten vooral in de onderbouw en we snappen dat sommige leerlingen verrast en soms teleurgesteld zijn. We kregen hier in totaal 18 mails over en hebben 3 keer persoonlijk uitleg gegeven over deze wijziging. Een wijziging die we doen om het onderwijs voor de leerlingen op het Laurens te verbeteren en om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De onderbouwing van dit besluit is te vinden in de vorige nieuwsbrief, die op onze site staat. U vindt deze hier.

De volgende keer zullen we nog beter nadenken over hoe we onze leerlingen en ouders anders/eerder kunnen betrekken bij dit soort strategische besluitvormingsprocessen. Gelukkig, en naar verwachting, kreeg het plan bij de basisscholen die we bezocht hebben een positief onthaal. Niet alleen omdat we kleine klassen (max. 25), meer contacttijd met docenten en meer oefenen in de les aanbieden, maar ook omdat we hiermee meer tijd voor kennisoverdracht en ruimte voor een nieuw sportvak creëren.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_agenda

Veel belangstelling voor het Laurens

Eind november kregen we 240 groep-8-ers op bezoek voor onze proeflesmiddag en begin december nog eens zo’n 75 groep-8-ers van een basisschool uit Hillegersberg. Onze open dag op 24 januari 2024 wordt als altijd druk, informatief en gezellig, zo is de verwachting. Kortom: we merken een toenemende belangstelling voor het Laurens en hopen en verwachten komend schooljaar 180 bruggers (8 klassen) te verwelkomen.

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Over leesvaardigheid en taal: Hoe doen we dat op het Laurens?

We zien de dalende trend in leesvaardigheid in Nederland (PISA 2023), die voor ons niet nieuw is en ook het Laurens zet zich extra in om deze trend te keren. We zijn trots op de manier waarop we leesvaardigheid aanpakken op het Laurens Lyceum. Hoe doen we dat?

  • In de les Nederlands wordt minstens 10 minuten aandachtig en in stilte gelezen
  • Van elke leerling in de onderbouw hebben we in beeld wat de leesvaardigheid is. We maken gebruik van Diataal, waarmee we de ontwikkeling kunnen volgen en in beeld kunnen brengen.
  • Als de score van de nulmeting te laag is, dan zorgen we mét mentor en ouders voor meer leeskilometers. We hebben daarvoor een verbetertraject op het juiste niveau en leerlingen weten wat ze (ook thuis) kunnen doen om zich te verbeteren.
  • Na een aantal maanden meten we weer, zodat we de leesontwikkeling kunnen volgen en ons beleid goed op de individuele leerling kunnen afstemmen.

Natuurlijk is onze werkgroep taalbeleid actief om te volgen of en hoe de doelen behaald worden. Maar belangrijker nog: wij zijn allen verantwoordelijk voor het taalbeleid op het Laurens: bij elk vak, bij elke taaluiting. Iedere docent een taaldocent. Zo zetten we het taalbeleid stevig op de kaart. We verwijzen naar het document taalbeleid 2024-2028 voor de specifieke doelen en de invulling daarvan.