Nieuwsbrief Maart 2024.

Header nieuwsbrief desktop 1368x475
Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_actueel

Samenwerking met het basisonderwijs

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Samenwerking met het basisonderwijs

Dit schooljaar hebben we een paar serieuze stappen gezet richting de ons omringende basisscholen. We verwachten dat het hierdoor beter gaat lukken om de soms grote sprong van de basisschool naar het Laurens voor leerlingen te verkleinen. De PO-leerkrachten, onze docenten en de schoolleiders kennen elkaar beter, kunnen leerlingen ‘warmer’ overdragen en delen kennis en ervaring gemakkelijker.

Ontdek alles over het nieuwe rooster

Bekijk dit handige en duidelijke filmpje over ons nieuwe rooster in schooljaar ’24-‘25.

Drukke avond op het Laurens!

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Drukke avond op het Laurens!

Donderdag 15 februari was een zeer drukke avond op onze school. Zo’n 70 presentaties van profielwerkstukken door onze 180 eindexamenkandidaten, honderden ouders, 60 docenten die dit proces begeleiden, Feyenoord-AS Roma en een reguliere bijeenkomst met onze ouderraad. Onze ouderraad bestaat uit 10 gedreven ouders die activiteiten ontplooien, de schoolleiding zo’n 6x per jaar van gevraagde en ongevraagde adviezen voorziet en thema-avonden organiseert (zie volgende item).

Save-the-date: 17 april 2024

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Save-the-date: 17 april 2024

De ouderraad van het Laurens nodigt u van harte uit voor de 3e thema-ouderavond op woensdag 17 april 2024. Dit keer een bijzondere voorstelling over het positief begeleiden van je puber door de puberteit. Een luchtige en herkenbare ouderavond, die ervoor zorgt dat je weer met goede moed naar huis gaat. Jongerencoach Oscar Groenwout deelt zijn geheimen over communiceren met jongeren en drie acteurs van Helder Theater spelen herkenbare pubersituaties na. Informatie, theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Vier vertrouwenspersonen voor onze leerlingen

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Vier vertrouwenspersonen voor onze leerlingen

Soms spelen er ingewikkelde zaken waarmee een leerling niet naar zijn/haar mentor wil of kan. In dat geval kan er gebruikt gemaakt worden van één van onze interne vertrouwenspersonen. Op de foto van links naar rechts: Eveline Schreurs, Hubert Sengers, Ingrid Wester en Bart van Wijngaarden. Ze zijn veel op school aanwezig en voor leerlingen dus goed te bereiken. Daarnaast hebben we op het Laurens ons goed gewaardeerde versterkt mentoraat en twee anti-pest-coördinatoren, die op dat terrein expertise hebben. Zo werken we dagelijks, samen met zo’n 130 medewerkers en onze ongeveer 1000 leerlingen, aan een sociaal en veilig leer- en leefklimaat op het Laurens.

Inschrijvingen geopend!

Laurens Lyceum_nieuwsbrief oktober_schoolplan

Inschrijvingen geopend!

Vanaf maandag 18 maart mogen groep 8 leerlingen met een havo of vwo advies zich gaan inschrijven voor het vervolg van hun schoolloopbaan op het Laurens. We hopen acht nieuwe brugklassen (met gemiddeld zo’n 23 leerlingen) te kunnen samenstellen.