Nieuwsbrief Juli 2024

Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Trots en tevreden

Trots en tevreden!

Het Laurens kan terugkijken op een succesvol schooljaar. Veel geslaagden, allemaal voldoendes bij de beoordeling van de inspectie, behoud van veel goede docenten, 163 nieuwe bruggers in acht eerste klassen en een paar mooie verbouwingen (WOW VO, drie nieuwe airco’s en ‘the Gym’) voor de boeg. En vooral: veel tevreden leerlingen en ouders. Er is hard gewerkt en is het fijn dat dit tot zoveel goede resultaten heeft geleid.

 

Trots en tevreden!

Het Laurens kan terugkijken op een succesvol schooljaar. Veel geslaagden, allemaal voldoendes bij de beoordeling van de inspectie, behoud van veel goede docenten, 163 nieuwe bruggers in acht eerste klassen en een paar mooie verbouwingen (WOW VO, drie nieuwe airco’s en ‘the Gym’) voor de boeg. En vooral: veel tevreden leerlingen en ouders. Er is hard gewerkt en is het fijn dat dit tot zoveel goede resultaten heeft geleid.

Geslaagde diploma-uitreiking

Op dinsdag 2 juli vierden wij met onze 170 havo- en vwo-geslaagden de afsluiting van hun middelbare schooltijd. De formaliteiten vonden zoals altijd plaats in de Hillegondakerk in hartje Hillegersberg. Aansluitend borrelden we wat na op het schoolplein van het Laurens, er was muziek en er was lekker eten. De sfeer was uitstekend, ook al omdat Oranje op het EK voetbal met 3-0 won van Roemenië. Onze docenten en mentoren kregen veel complimenten over hun begeleiding van de afgelopen jaren.

Nieuwsbrief Laurens Lyceum Schaaktoernooi
Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Diplomauitreiking
Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Kleine klassen en formatie

Formatie en kleine klassen voor het komend schooljaar

De formatie is vrijwel rond en het is gelukt om het rooster voor komend schooljaar goed ‘gevuld’ te krijgen, hetgeen op deze arbeidsmarkt best een uitdaging is. Het is ook gelukt om de brugklassen ‘klein’ te houden, maar het gaat ons helaas niet lukken om alle klassen ‘klein’ te houden, hoewel dit wel ons streven blijft. Als gezegd: de arbeidsmarkt is krap en de middelen zijn beperkt, maar we doen ons best.

Formatie en kleine klassen voor het komend schooljaar

Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Kleine klassen en formatie

De formatie is vrijwel rond en het is gelukt om het rooster voor komend schooljaar goed ‘gevuld’ te krijgen, hetgeen op deze arbeidsmarkt best een uitdaging is. Het is ook gelukt om de brugklassen ‘klein’ te houden, maar het gaat ons helaas niet lukken om alle klassen ‘klein’ te houden, hoewel dit wel ons streven blijft. Als gezegd: de arbeidsmarkt is krap en de middelen zijn beperkt, maar we doen ons best.

Doorstroom algemeen

 

Naast onze mooie slagingspercentages: 91% (havo) en 96% (vwo) hebben we, na de overgangsvergaderingen, ook onze interne doorstroomcijfers weten te verbeteren. Dit was vorig schooljaar (’22-’23) 80% en dat is dit schooljaar gestegen naar 85%. En daarmee hebben we ons doel bereikt. Voor komend schooljaar streven we naar een doorstroom van minimaal 88%. We hebben er vertrouwen in dat dit kan gaan lukken. Vooral de overgang van 3 naar 4 en van 4 naar 5 vraagt onze extra aandacht. 

Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Kleine klassen en formatie

Voorgenomen fusie vertraagd

Het proces rond de voorgenomen fusie van het Laurens met de RVKO heeft helaas vertraging opgelopen. Een zorgvuldige overgang vraagt immers een goede afstemming met alle betrokken partijen en daar is meer tijd voor nodig. Deze vertraging heeft gelukkig geen invloed op de inhoudelijke en strategische samenwerkingsplannen met de RVKO en ook niet op de start van WOW VO op het Laurens: vanaf 26 augustus verwelkomen wij zo’n 15 HB-leerlingen in ons gebouw.

Voorgenomen fusie vertraagd

Laurens Lyceum Nieuwsbrief Juli 2024 Kleine klassen en formatie

Het proces rond de voorgenomen fusie van het Laurens met de RVKO heeft helaas vertraging opgelopen. Een zorgvuldige overgang vraagt immers een goede afstemming met alle betrokken partijen en daar is meer tijd voor nodig. Deze vertraging heeft gelukkig geen invloed op de inhoudelijke en strategische samenwerkingsplannen met de RVKO en ook niet op de start van WOW VO op het Laurens: vanaf 26 augustus verwelkomen wij zo’n 15 HB-leerlingen in ons gebouw.

Bergse Plasloop en een fijne vakantie!

Het Laurens is ook komend jaar weer sponsor van de Bergse Plasloop. Deze vindt op zondag 13 oktober plaats in hartje Hillegersberg. Kijk hier voor meer info en inschrijving: Bergse Plasloop Inschrijving 2024.

En tot slot wensen wij iedereen die dit leest een fijne zomervakantie toe!!
Het Laurens is gesloten vanaf woensdag 17 juli tot en met dinsdag 20 augustus. Wij sluiten met plezier af met dit vrolijke filmpje.