Sint Laurens

Het Laurens Lyceum (voorheen Sint Laurenscollege) is vernoemd naar de beschermheilige van de stad Rotterdam, Sint Laurens. Hieronder kun je zijn verhaal teruglezen. Om het wat beter bij de belevingswereld van onze leerlingen aan te laten sluiten hebben we de winnaar van het tv programma Rembrandt (2022), en mede Rotterdammer, Egon de Regt gevraagd om het verhaal van Sint Laurens te visualiseren. We zijn blij dat we de vraag bij hem hebben neergelegd want het resultaat is fantastisch. Zijn werk hangt in de hal van de school en is het eerste wat je ziet als je binnen komt lopen. 

De heilige martelaar Sint-Laurens leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Hij is ongeveer in het jaar 225 geboren in Spanje en oefende in Rome het ambt van diaken uit tot 258.

Sint-Laurentius is patroon van de stad en het bisdom Rotterdam, waarvan de Laurens – en Elisabethkathedraal de hoofdkerk is. Er zijn in meerdere landen kerken aan hem gewijd.

Als diaken belast met de zorg voor de (heilige) boeken wordt Laurentius vereerd als patroon van de bibliothecarissen en boekhouders. Hij is ook de beschermheilige van de armen en de patroon van allen die met vuur werken zoals koks, banketbakkers, bierbrouwers, kolenbranders en brandweerlieden.

Het is bekend dat Laurentius in de derde eeuw, naast de kerkelijk administratieve taken, ook het beheer kreeg over de giften die binnenkomen voor die behoeftigen.

Een jaar voor Laurentius’ dood ontneemt keizer Valerianus I de christenen niet alleen het recht van vergadering, maar sluit hij hun godshuizen en verbiedt ze de eigen begraafplaatsen te gebruiken. Laurentius wordt gevangengenomen, maar niet meteen ter dood gebracht. Keizer Valerianus eist van hem dat hij eerst alle rijkdommen van de Kerk, de kostbare gouden en zilveren vaten en ook de heilige boeken die onder zijn hoede zijn gesteld, aan hem overhandigt.

De keizer zet hem gevangen en eist veel geld. Als Laurentius verlof vraagt om het gevraagde op te halen, besteedt hij zijn tijd nuttig door alles wat er is aan de armen uit te delen. Als hij met lege handen, maar met een grote groep arme mensen terugkeert bij zijn rechters verklaart hij, wijzend op de stoet van mensen: “Zie daar de schatten van de Kerk.” Omdat ze hem niet geloven, wordt hij gegeseld. Maar ook dat maakt hem niet loslippig. Dan wordt besloten hem op een rooster boven een vuur te folteren.

Volgens een legende zou hij toen gezegd hebben: “Ik ben al gaar, keer mij om en eet me op.” Mogelijk is hij tijdens deze foltering gestorven, maar waarschijnlijker is het dat hij ten slotte onthoofd is. Zijn naamdag wordt gevierd op de datum van zijn vermoedelijke sterfdag, 10 augustus.

Meer weten over het Laurens?