Over het Laurens Lyceum

Het Laurens Lyceum is een middelgrote school op de rand van Lansingerland en Rotterdam – Hillegersberg.

Wij verzorgen onderwijs met een katholieke achtergrond op havo, havo/vwo, atheneum en gymnasiumniveau aan leerlingen vanuit heel Rotterdam en Lansingerland.

Wij staan bekend om de fijne sfeer en aandacht voor alle leerlingen.

Meer informatie over ons onderwijs in de brugklas of over instromen in de hogere jaren of de havo doen na een vmbo-diploma?

Contactformulier

Heeft u vragen? Bel ons dan of stuur een email. U kunt natuurlijk ook onderstaand contactformulier invullen.

 

9 + 7 =

Visie

Wij zijn een school waar vorming van de kinderen centraal staat.

Ons doel is om jonge mensen te begeleiden naar autonomie en zelfvertrouwen; leerlingen met een brede, open blik, die klaar zijn voor de uitdagingen van nu en de toekomst en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Vanzelfsprekend leiden wij onze leerlingen op voor het behalen van hun diploma.

Leerlingen ontwikkelen zich vanuit leerdoelen en weten daarom altijd waarom zij iets leren. Toetsing (zowel formatief als summatief) wordt ingezet om te bepalen waar leerlingen nu staan maar het leren stopt daar niet. Leerlingen reflecteren op hun leerproces en het bijbehorende resultaat en zetten dit zelfinzicht in om hun prestaties te verhogen. Toetsing is daarmee ook een middel om het leren te blijven stimuleren

  Missie

  Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam.

  Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, school en ouders.

  Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.

  Kwaliteit

  Onze onderwijscommissie en het docententeam houden zich voortdurend bezig met de vraag hoe wij onze visie op onderwijs in de praktijk gaan brengen.

  Dit zodat ons onderwijsaanbod op onderwijskundig, didactisch en organisatorisch gebied goed aansluit op die visie.

  Wij spelen in op de nieuwste onderwijskundige en didactische ontwikkelingen. De resultaten van de RTTI-toetsen en Cito Volgsysteem VO geven ons snel inzicht in de competenties van de leerlingen, zodat we op basis van die cijfers remediërend en inspirerend kunnen optreden.

  Daarnaast stimuleren we onze docenten om veelvuldig een activerende didactiek toe te passen, die leerlingen aanspoort en op de eigen verantwoordelijkheid aanspreekt.