Ouderraad

INFORMEREN – ADVISEREN – ENTHOUSIASMEREN 

De ouderraad vertegenwoordigt de stem van de ouders binnen de school. We zetten ons in voor een fijne school voor alle kinderen. 

 We brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over zaken die ouders bezig houden. Zoals daar zijn mentale gezondheid, het Flexrooster, het rookbeleid en de identiteit van de school.

 We organiseren activiteiten waarmee ouders bij de school betrokken worden. En we stimuleren initiatieven die een extra (financieel) zetje kunnen gebruiken. 

De ouderraad is er voor en door de ouders. Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad? Of heeft u een vraag voor de ouderraad? Laat het ons weten via ons e-mail adres!

Leden

  • Ana Salcines Angulo (3V/5V)
  • Antoinette Horstman (2HV/4G)
  • Inge Donkervoort (4V)
  • Kees de Kooter (voorzitter) (4H)
  • Liane Lens (5V)
  • Merlijn Jacobs (secretaris) (3H)
  • Nancy Brewster (2V)
  • Pieter Kouwenhoven (penningmeester) (5V)
  • Rabia Deger (2H)

Nieuwe leden welkom!

De ouderraad kan altijd versterking gebruiken. We streven naar een evenwichtige afspiegeling van de leerjaren. Daarom nodigen we speciaal ouders van kinderen in leerjaren 1 en 2 uit om zich aan te sluiten.

Vergaderschema

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn of van tevoren vragen of aandachtspunten aan ons door te geven. 

De vergaderdata voor schooljaar 2023/2024 worden eind augustus vastgesteld.

Meer weten over het Laurens?