Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bereidt de leerling aan de hand van de vijf loopbaancompetenties voor op het maken van een bewuste en bij hem / haar passende profiel- en studiekeuze.

Door de opdrachten die leerlingen in de onderbouw en bovenbouw maken binnen een digitale omgeving begeleiden de decanen samen met de mentoren de leerlingen naar een goede profiel- en studiekeuze. 

In leerjaar 3 hebben we de expeditie van Art, LEF en decanaat waarbij we aan de slag gaan met de eerste twee loopbaancompetenties: wie ben ik en wat wil ik? 

In de bovenbouw zetten de leerlingen de eerste stappen in het hbo of de universiteit. Ze bezoeken dan open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen. We werken aan de loopbaancompetenties 3, 4 en 5 en koppelen die aan de opleidingen uit het interessegebied van de leerling. 

De vijf loopbaancompetenties:

  1. Wie ben ik, wat kan ik? → kwaliteitenreflectie
  2. Wat wil ik, wat drijft mij? → motievenreflectie
  3. Welk soort werk past bij mij? → werkexploratie
  4. Wat wil ik worden? → loopbaansturing
  5. Wie kan mij daarbij helpen? → netwerken

Susanne de Vries (svr) – onderbouw 
Kaj van Tienderen (kti) – bovenbouw havo 
Carina Jansen (cjn) – bovenbouw vwo