Is het Laurens Lyceum de eerste keus als middelbare school voor het schooljaar 2021-2022 van uw zoon/dochter? Lees dan de onderstaande informatie goed door om te zorgen voor een juiste inschrijving.
Het Laurens Lyceum volgt voor de aanmeld- en plaatsingsprocedure De Overstaproute

Aantal plekken en voorrangsregels

We bieden 225 plaatsen aan in klas 1 voor schooljaar 2021 -2022

Hierbij krijgen voorrang:
– Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op deze schoollocatie hebben

Inschrijvingsperiode en intakegesprek

U kunt uw kind inschrijven bij ons op school als de groep 8 docent minimaal een havo-advies heeft gegeven. .

De inschrijfperiode loopt t/m 11 maart 2021. Door het digitale inschrijfformulier (link volgt) in te vullen op onze site laat u blijken interesse te hebben voor een plek op het Laurens Lyceum voor schooljaar 2021-2022. Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u via de datumprikker (link volgt) een afspraak maken voor het intakegesprek.
De intakegesprekken vinden plaats van 15 februari 2021 tot en met 11 maart 2021. Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat de nieuwe brugger en één ouder/verzorger aanwezig zijn. Het gesprek duurt circa 20 minuten.
U dient mee te nemen naar het gesprek:
– Het advies van de basisschool met unieke code
– De voorkeurslijst scholen
– Het onderwijskundig rapport (OKR)
– Legitimatiebewijs van uw zoon/dochter
– Eventuele andere relevante gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan een dyslexieverklaring
.
Let op: schrijf uw zoon/dochter alleen in als het Laurens Lyceum de eerste keuze is van uw kind. Dat geldt ook voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Twijfelt u nog? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Plaatsing

Na het intakegesprek beoordelen de leden van de toelatingscommissie, waaronder de teamleiders klas 1, of uw kind toelaatbaar is. Daarbij wordt naast de informatie zoals genoemd bij het intakegesprek ook gekeken naar de verkregen informatie van de groep 8 docent en eventuele interne begeleiders van de basisschool.

Als uw kind toelaatbaar is, dan is uw kind nog niet direct geplaatst. Uiterlijk 17 maart 2021 bepaalt elke school of er voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor alle ingeschreven toelaatbare leerlingen. Als dat zo is, dan wordt uw kind geplaatst en krijgt u hier uiterlijk op 18 maart 2021 een e-mail ter bevestiging dat uw kind is aangenomen op het Laurens Lyceum.

Een eventuele loting, wat tot op heden niet is voorgekomen, zal op 18 maart 2021 plaatsvinden en daarvan ontvangt u uiterlijk 19 maart 2021 de uitslag. Inschrijvingen na 11 maart 2021 worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Leerlingen die het Laurens Lyceum als tweede keus hebben opgegeven en bij hun eerste keus zijn uitgeloot, hebben voorrang op inschrijvingen na 11 maart 2021.

Eindtoets – bijgesteld advies

Als uw kind naar aanleiding van de eindtoets een bijgesteld of verhoogd schooladvies krijgt en reeds bij ons is geplaatst, kunt u dit doorgeven aan de administratie via administratie@laurenslyceum.nl.
Indien uw zoon/dochter een bijgesteld of verhoogd advies heeft gekregen en hierdoor naar het Laurens Lyceum kan, kunt u uw kind aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Wij benaderen u daarna voor een intakegesprek.

Extra Ondersteuning

Leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolcarrière doorlopen in principe dezelfde procedure. Wel is het verstandig om eerder in het schooljaar (halverwege januari) al een oriënterend gesprek aan te vragen met onze ondersteuningscoördinator om gezamenlijk een inschatting te maken of wij de benodigde zorg en ondersteuning kunnen verlenen. U kunt hiervoor een afspraak maken met Mevrouw L. Bouman, onze ondersteuningscoördinator. Zij is telefonisch bereikbaar (010- 418 04 70) of per mail lbo@laurenslyceum.nl.

Aantal plekken en voorrangsregels

Mochten er nog vragen zijn over de aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw A.P. Stolk, teamleider klas 1 vwo. Haar contactgegevens zijn: 010- 418 04 70 en mst@laurenslyceum.nl of met mevrouw S. Sopacua teamleider klas 1 havo. Haar contactgegevens zijn: 010- 418 04 70 en sso@laurenslyceum.nl.

Succes met de schoolkeuze en we hopen u en uw kind te mogen verwelkomen bij één van onze activiteiten.

Activiteiten op het Laurens die het keuzeproces ondersteunen:

Proeflesdag 1: woensdag 18 november 2020, speciaal voor leerlingen groep 8 van scholen uit de gemeente Rotterdam.

Proeflesdag 2: woensdag 3 februari 2021 voor leerlingen groep 8 van scholen uit de gemeente Lansingerland en Rotterdam (Mochten leerlingen uit Lansingerland niet kunnen, dan kan in overleg aangemeld worden voor de Proeflesdag 1.)

Pré-gymnasiumdagen: meer informatie volgt via de site.

Open Dag: woensdag 20 januari 2021, middag (15.00-17.00 uur) en avond (19.00- 21.00 uur)

Inschrijving Ronde 1: zie hierboven

Details rondom ronde 2 zijn na ronde 1 te vinden op de site.