Inschrijven voor de brugklas

Inschrijfprocedure Laurens Lyceum 2023-2024

Is het Laurens Lyceum de eerste keus als middelbare school voor het schooljaar 2023-2024 van uw zoon/dochter? Lees dan de onderstaande informatie goed door om te zorgen voor een juiste inschrijving. Het Laurens Lyceum volgt voor de aanmeld- en plaatsingsprocedure De Overstaproute

Aantal plekken en voorrangsregels

We bieden 200 plaatsen aan in klas 1 voor schooljaar 2023-2024.
Hierbij krijgen voorrang:
– Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op deze schoollocatie hebben

Inschrijvingsperiode en intakegesprek

U kunt uw kind inschrijven bij ons op school als de groep 8 docent minimaal een havo-advies heeft gegeven. Door het digitale inschrijfformulier.

Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat de nieuwe leerling en één ouder/verzorger aanwezig zijn.
Het gesprek duurt circa 20 minuten.

U dient mee te nemen naar het gesprek:

– Het advies van de basisschool met unieke code
– De voorkeurslijst scholen
– Het onderwijskundig rapport (OKR)
– Eventuele andere relevante gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan een dyslexieverklaring

Let op: schrijf uw zoon/dochter alleen in als het Laurens Lyceum de eerste keuze is van uw kind. Dat geldt ook voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Twijfelt u nog? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Plaatsing
Na het intakegesprek beoordelen de leden van de toelatingscommissie, waaronder de teamleiders klas 1, of uw kind toelaatbaar is. Daarbij wordt naast de informatie zoals genoemd bij het intakegesprek ook gekeken naar de verkregen informatie van de groep 8 docent en eventuele interne begeleiders van de basisschool.

Eindtoets -bijgesteld advies
Als uw kind naar aanleiding van de eindtoets een bijgesteld of verhoogd schooladvies krijgt en reeds bij ons is geplaatst, kunt u dit doorgeven aan de administratie via administratie@laurenslyceum.nl. Indien uw zoon/dochter een bijgesteld of verhoogd advies heeft gekregen en hierdoor naar het Laurens Lyceum kan, kunt u uw kind aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Wij benaderen u daarna voor een intakegesprek.

Extra Ondersteuning
Leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolcarrière doorlopen in principe dezelfde procedure. Wel is het verstandig om eerder in het schooljaar al een oriënterend gesprek aan te vragen met onze ondersteuningscoördinator om gezamenlijk een inschatting te maken of wij de benodigde zorg en ondersteuning kunnen verlenen. Zij zijn telefonisch bereikbaar (010- 418 04 70) of per mail ondersteuning@laurenslyceum.nl.

Updates van het Laurens