Vacature:

Lid van het bestuur

De raad van beheer is belast met het besturen van de Stichting voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam. Deze stichting heeft het beheer over één school, het Laurens Lyceum.

De raad van beheer (RvB) bestaat uit niet-uitvoerend bestuurders (het algemeen bestuur) en één uitvoerend bestuurder(dagelijks bestuur), de rector van het Laurens Lyceum.

Het streven is dat binnen de RvB de volgende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn: levensbeschouwing, bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel, bouwkundig en juridisch. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

 

Profiel

Het algemeen bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerend bestuurder, staat hem met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Voor optimaal toezicht is van belang dat de raad van beheer opereert als team, op basis van transparantie, vertrouwen en eerlijke en open communicatie. Van een niet-uitvoerend bestuurslid worden de volgende kwaliteiten en vaardigheden verwacht:

  • Affiniteit met onderwijs.

  • Een analytisch denkvermogen en helicopterview.

  • Communicatief, meedenkend en samenwerkend.

  • Inzicht in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen.

  • Vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de Stichting.

De niet-uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
De niet-uitvoerend bestuurder kan aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding.


Uw reactie kunt u voor 1 juni 2017 richten aan de voorzitter van het bestuur, dhr. Schalkwijk.  P/A Voorhout 100, 3055 ES, Rotterdam. Nadere informatie kunt u bij dhr. Schalkwijk inwinnen: tel. 06-51594907.