AANMELDING EN INSCHRIJVING

Aanmelding Ronde 2

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij het Laurens Lyceum

Door het digitale inschrijfformulier in te vullen op onze site laat u blijken interesse te hebben voor een plek op het Laurens Lyceum voor schooljaar 2017-2018. Na het invullen van het inschrijfformulier neemt u contact op met de administratie om een afsrpaak te maken.

Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat de nieuwe brugger en in ieder geval één ouder/verzorger aanwezig zijn. De aanmelding voor het Laurens Lyceum is pas definitief nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Inschrijvingsdata

We schrijven in voor Ronde 2 van woensdag 22 maart tot en met vrijdag 31 maart 2017. Een afspraak maken voor het intakegesprek kan door een mail te sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Het Laurens Lyceum verwelkomt leerlingen uit Rotterdam en Lansingerland en houdt dus rekening met afspraken die gelden binnen Lansingerland.

Het Laurens hanteert verder de richtlijnen, zoals die staan vermeld in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie: http://www.fokor.nl).

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat hun toelatingsprocedure voldoet aan deze afspraken. Dat betekent in grote lijnen dat we nieuwe leerlingen in overleg met de docent uit groep 8 plaatsen in een brugklas die het best past bij de resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn op de basisschool. Het advies van de basisschool is dus leidend. Dat geldt overigens ook voor Lansingerland en omgeving.

Inschrijfeisen

U kunt uw kind inschrijven bij ons op school als de groep 8–docent minimaal het advies havo heeft gegeven. Voor de Havo kansklas gelden andere afspraken.

Het Laurens Lyceum biedt:

  • de tweejarige brugklas Havo-Kansklas met als inschrijfeisen: vmbo tl-havo-advies, pleidooi docent groep 8  en intakemiddag
  • de tweejarige brugklas havo/vwo met als inschrijfeisen: havo-/vwo-advies of een havo-advies
  • 1 Vwo Academie met extra vakken als science en filosofie met als inschrijfeisen: vwo-advies
  • 1 gymnasium met Latijn en klassieke cultuur met als inschrijfeisen: vwo-advies (gymnasium)


Een aanmeldgesprek duurt zo’n 20 minuten. Bij het gesprek gaan we uit van de aanwezigheid van minimaal één ouder/verzorger en de Bijna Brugger zelf.  

Om het een en ander soepel te laten verlopen, vragen we u het volgende mee te nemen en/of voor te bereiden:

-        Indien mogelijk graag voorafgaand aan het gesprek het digitale inschrijfformulier invullen, dat te vinden is op onze site.

-        Neemt u het paspoort van uw kind alstublieft mee bij de intake.

-        De papieren die u meekrijgt van de basisschool, waarop wij het gegeven advies kunnen zien, het liefst aangevuld met de gegevens van de toetsen uit groep 6, 7 en 8.

-        De relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool, indien voor handen.

Na de inschrijving nemen leden van de toelatingscommissie, waaronder de teamleider onderbouw, waar nodig contact op met de docenten van groep 8. De toelatingscommissie laat zich leiden door de volgende gegevens:

-        Het advies van de basisschool.

-        De vaardigheidsscores die de leerling behaald heeft voor de toetsen uit groep 6, 7 en 8, die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem (in de Rotterdamse Plaatsingswijzer staan de richtlijnen voor plaatsing en de scores die overeenkomen met havo en vwo). Het gaat dan met name om de scores die behaald zijn bij de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling. Het advies is en blijft leidend, maar soms gaan we naar aanleiding van de scores in gesprek met de docent groep 8.

-        De persoonlijke informatie van de groep 8-docent en eventueel intern begeleiders van de basisschool.

Het is ons streven een zo’n compleet mogelijk beeld van ieder kind te vormen. Dat vraagt uiteraard enige tijd. Mochten er vragen of problemen zijn rond de toelating, dan neemt de school zo spoedig mogelijk contact op.

Uiterlijk 6 april 2017 volgt het plaatsingsbesluit voor Ronde 2.


Leerlingen die een havo- of vwo-advies hebben dat is gevormd op basis van afspraken uit de plaatsingswijzer, in combinatie met passende scores uit groep 6, 7 en 8 krijgen vrijwel zeker groen licht om Laurensleerling te worden, mits er geen overaanmelding is. Eventuele loting vindt plaats op 20 maart 2017.

Extra Ondersteuning

Leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolcarrière doorlopen in principe dezelfde procedure. Wel is het verstandig om eerder in het schooljaar (halverwege januari) al een oriënterend gesprek aan te vragen met onze zorgcoördinator om gezamenlijk een inschatting te maken of wij de benodigde zorg en ondersteuning kunnen verlenen. U kunt hiervoor een afspraak maken met Mevrouw L. Bouman, onze zorgcoördinator. Zij is telefonisch bereikbaar (010- 418 04 70) of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Mochten er nog vragen zijn over de aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw M.M. Davids, teamleider onderbouw. Haar contactgegevens zijn: 010- 418 04 70 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Succes met de schoolkeuze en we hopen u en uw kind te mogen verwelkomen bij één van onze activiteiten.