missie, visie en identiteit van het Laurens Lyceum

Identiteit

Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor voortgezet onderwijs in de Rotterdamse wijk Hillegersberg en biedt de opleidingen havo, atheneum en gymnasium.

Visie
Wij willen een school zijn waar Vorming van de kinderen centraal staat. Vorming, dat betekent voor ons opvoeding en onderwijs, gevoed door Inspiratie, leidend tot een gezonde Ambitie, vanuit de visie van onderlinge Verbondenheid en Verantwoordelijkheid.

Deze woorden van waarde voor het Laurens vormen ons vertrekpunt, vanuit de basisgedachte dat in de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders het hoogst haalbare gerealiseerd kan worden. In dit samenspel is iedereen zowel degene die geeft als degene die ontvangt. Ieder woord van waarde krijgt hierdoor een dubbele lading: Ambitie wordt aangewakkerd en gecreeerd, Verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen, Inspiratie krijg je en deel je en dit alles in Verbondenheid met ieder individu, met elkaar, op school en thuis.

Missie
‘Liever Laurens! De school waar uw kind en u zich thuis voelen.’
Deze slogan is geen loze kreet. Wij streven ernaar een school te zijn waar onze leerlingen en hun ouders of verzorgers zich thuis voelen. Dat realiseren wij door kwalitatief goed onderwijs te bieden en samen te werken aan een prettige sfeer op school.
Onze school is al bijna vijftig jaar een vertrouwd gezicht in de wijde omgeving van Hillegersberg en Lansingerland. Wie zijn zoon of dochter naar het Laurens Lyceum laat gaan, doet dat met een gerust hart. Onze school staat in een lange, rijke traditie van katholiek onderwijs die garant staat voor kwaliteit en een warme pedagogische visie.

Kwaliteit
Onze onderwijscommissie en het docententeam houden zich voortdurend bezig met de vraag hoe wij onze visie op onderwijs in de praktijk gaan brengen, zodat ons onderwijsaanbod op onderwijskundig, didactisch en organisatorisch gebied goed aansluit op die visie. Wij spelen in op de nieuwste onderwijskundige en didactische ontwikkelingen met behulp van het Flexmodel en kwalitatief hoogwaardige toetsmethodes als Digitoetsen, Cito-Vas en RTTI. De resultaten van de RTTI- en Digitoetsen en Cito-Vas geven ons snel inzicht in de competenties van de leerlingen, zodat we op basis van die cijfers remediërend en inspirerend kunnen optreden. Daarnaast stimuleren we onze docenten om veelvuldig een activerende didactiek toe te passen, die leerlingen aanspoort en op de eigen verantwoordelijkheid aanspreekt.

Mocht je het leuker vinden om naar een filmpje te kijken over de missie en visie van onze school. Dan kun je hieronder op play klikken.

missie/visie in beeld