Informatie voor instromers

Alle leerlingen die voldoen aan de instroomeisen 4 havo (te vinden op de flyer: alles over instromen) kunnen via de website een verzoek tot plaatsing doen.

Procedure aanmelding 4 havo:

  • invullen formulier verzoek tot plaatsing
  • op basis van het volledig ingevulde formulier wordt de leerling met ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
  • na het gesprek wordt er contact opgenomen met de school van herkomst
  • op basis van het kennismakingsgesprek, de cijferlijsten en het gesprek met de school van herkomst wordt besloten of plaatsing in 4 havo mogelijk is
  • uiterlijk 2 juni 2017 wordt schriftelijk bekend gemaakt of de leerling toegelaten is tot de 4 havo opleiding op het Laurens Lyceum (bij een gesprek voor 30 mei 2017)
  • leerlingen die later dan 30 mei 2017 te kennen geven over te willen stappen naar het Laurens krijgen pas na het formeren van de roosters of er plaats is in het gewenste vakkenpakket. Dit zal uiterlijk 7 juli 2017 zijn.

Let op, plaatsing is altijd voorlopig tot een leerling een gewaarmerkte kopie van het behaalde vmbo-diploma heeft ingeleverd.